Prípravky proti burinám

S prípravkami proti burinám dosiahnete to, aby na vašej záhrade rástlo len to, čo si prajete. Vybrať si môžete z dvoch druhov postrekov a to síce selektívne alebo totálna. Selektívna postreky likvidujú spravidla len úzku skupinu rastlín a často sa používajú v záhradách a parkoch. Totálna postreky hubí všetku nežiaduce vegetáciu. Herbicídy je vhodné používať pri slnečnom počasí, aby stihol burina kvapalinu vstrebať, dážď by mohol spôsobiť zhoršený výsledok.