Reklamácia

reklamácia


Reklamácia prebehne najrýchlejšie pri reklamovanie tovaru v autorizovanom servise . Ich zoznam nájdete na našich stránkach, v návode, ktorý je priložený pri tovare, prípadne v záručnom liste, ak je k tovaru vydaný, alebo na webe výrobcu. Ak značka tovar nemá autorizovaný servis, uplatnite reklamáciu priamo u nás . 
 

Ako postupovať keď ...

 • Je prijaté tovar poškodený

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím starostlivo skontrolujte dodaný tovar.
Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte.

Ak je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený, je potreba o tejto skutočnosti čo najskôr informovať buď prepravcu, alebo našu spoločnosť, v závislosti od druhu vami vybranej prepravy a to najneskôr do dvoch 2 dní.

Slovenská pošta: oznámte osobne v deň doručenia na akejkoľvek pobočke pošty.
DPD: oznámte do 2 pracovných dní na tel. 841 700 700. Uloženka: 
 

 • Tovar bol dodaný nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu

Prosíme, napíšte nám podrobnosti prostredníctvom reklamačného formulára (položka "Opis poruchy") a my vám následne poradíme, ako ďalej postupovať.  

 • Sa vyskytne vada počas záručnej lehoty
 • prípade, že sa jedná o tovar značky Stiga , tak kontaktujte autorizovaný servis a popíšte im problém. Servis vám poskytne úplné a odborné informácie, oznámi vám, či sa naozaj jedná o vadu a či je možné ju odstrániť svojpomocne alebo je nutné začať reklamačné konanie.   

Zoznam autorizovaných servisov značky Stiga .  

Ak posielate tovar do servisu, odporúčame priložiť:

 • kópiu dokladu o kúpe alebo iný doklad preukazujúci kúpe tovaru,
 • popis závady a vaše kontaktné údaje.

* Na darčeky, ktoré sú poskytované bezplatne, nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa.
Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

 • prípade, že sa jedná o tovar značky Fiskars , ostatné produkty a živé rastliny kontaktujte priamo nás prostredníctvom reklamačného formulára na našich webových stránkach, ktorý následne pošlite na e-mail info@vsenazahrady.cz.     

Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame priložiť doklad o kúpe (faktúra) a fotodokumentáciu (v prípade viditeľné vady).

Ďalšie krokom pri vybavovaní reklamácie je zaslanie tovaru poštou či prepravnou spoločnosťou na adresu:
Spoločnosť: Ondřej Loukota – firma LOUKA
Se sídlem: Na Škrobech 36, 252 25 Jinočany

 

Výrobok do reklamácie odovzdajte čistý v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovať všetky časti a príslušenstvo, ktoré sú potrebné na overenie reklamovanej vady.

Lehota na vybavenie reklamácie

Reklamácia bude vybavená v 30-dňovej lehote.

vrátenie peňazí

Peniaze vám pošleme na účet alebo vám sumu vyplatíme v hotovosti po dohovore, a to najneskôr do tridsiatich dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.
Vrátenie peňazí poštovou poukážkou nie je bohužiaľ možné.

Náklady spojené s dopravou tovaru do servisu a späť zo servisu vám budú uhradené pri splnení týchto podmienok:

 • našou firmou bude dopredu dohodnuté, že tovar dopravíte do najbližšieho autorizovaného servisu na vlastné náklady, 
 • reklamácie bude oprávnená (nebude sa jednať napr. o závadu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením a pod.),
 • prostredníctvom reklamačného formulára (položka "Opis poruchy") zašlite žiadosť o úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru,
 • doložíte výšku nákladov (sken účtenky za poštovné, prepravný list a pod.).

Preplatiť možno len náklady v primeranej výške vzhľadom na povahu tovaru.
Napr. náklady na poštovné, nie za taxi službu.

neopraviteľná závad

Ak vám v servise povedali, že je tovar neopraviteľný (máte potvrdenie) a že máte doriešiť s predajcom vrátenie peňazí či výmenu za nový kus, zašlite opravný (montážny list) a záručný list poštou alebo prostredníctvom e-mailu s vyplneným reklamačným formulárom (položka " popis závady "). 

Na základe zaslaných dokumentov bude posúdená oprávnenosť vašej reklamácie, následne vás budeme kontaktovať.

Je dobré vedieť

Jako každý obchod, i ten náš má své obchodní podmínky, kterými se řídí.
Chcete-li zboží vrátit ve 14denní lhůtě od zakoupení, prostudujte Odstoupení od smlouvy.
Reklamační formulář.